Psykiatrien er i knæ

Der er mennesker, som venter i årevis på afklaring af psykiske diagnoser. Der er børn og unge, som mister år af deres vigtige barndom, fordi psykiatrien er presset.

Det er ganske enkelt på høje tid, at psykiatrien ligestilles med fysiske sygdomme. Får du kræft er der kræft-pakke og behandlingsgaranti. Får du angst, er du ilde stedt. 

Medarbejderne flygter fra området, fordi de ikke længere kan have deres hjerte, faglighed og moral med på arbejde.

Der er fortsat brug for en langsigtet plan for psykiatrien. Regeringen har landet en aftale, som er et absolut minimum for, hvad der er brug for. Vi kan gøre det langt, langt bedre og det er vi forpligtet på.

Søren Pape lovede i september, at psykiatrien er det første, han som eventuel kommende statsminister vil forhandle om. Det løfte er der stadig brug for!

Dygtige fagfolk har i starten af 2022 udgivet 37 anbefalinger til en bedre psykiatri, som kommer hele vejen rundt om forskning, uddannelser, forebyggelse, børn, unge og ældre, behandlinger uden medicin, nedbringelse af tvang og meget, meget mere. Det er anbefalinger, som vi skal tage meget alvorligt. Som politiker er det farligt at tro, at vi ved bedre. Lad os lytte til dem, som har psykiatrien tæt på livet i hverdagen!

Konkret vil jeg sikre:

En langsigtet plan for psykiatrien

Vi er ikke færdige med den aftale, vi har nu. Vi har stadig brug for at tage anbefalingerne alvorligt og sikre en langsigtet investering i psykiatrien og grundlæggende forandring, så kvaliteten bliver på højde med, hvad man med rette kan forvente af det danske sundhedsvæsen.

400 ekstra sengepladser

Vi skal have senge nok. I dag er personalet tvunget til at gå en ubehagelig prikkerundt og sende de patienter hjem, som lider mindst. Det er ikke rimeligt. Der skal være senge til dem, som har brug for at være indlagt. På den måde kan vi også sikre, at man som syg faktisk får den behandling, man har brug for og ikke sendes hjem, bare så man kan blive indlagt igen få dage senere, hvor sygdommen er blevet “slem nok” igen.

Uddannelse af 90 ekstra speciallæger til psykiatrien

Vi har særligt brug for at sikre hurtig behandling. Det kræver naturligvis flere læger med speciale i psykiatri. Det bør være en ret, at man har samme tryghed for hurtig udredning, behandling og støtte uanset, om det er kræft, hoftebrud eller depression, man er ramt af. For at sikre lighed i sundhed for alle danskere kræver det, at vi ikke forskelsbehandler sygdomme. Vi skal have læger nok til alle.