Tid og frihed til familien

Familien er vores vigtigste fællesskab. Et godt familieliv kræver frihed til at vælge og leve, som man selv finder bedst - hver dag.

Familien er det mest grundlæggende fællesskab. Det er her, vi vokser op og dannes som mennesker. For at sikre et godt og trygt samfund, er det derfor afgørende, at familien får de bedste forudsætninger for at lykkes med at skabe gode børneliv for alle danske børn.

Konkret vil jeg:

 • Sikre flere jordemødre, så alle familier får en tryg start
  Den første tid med et nyfødt barn er for mange en god og lykkelig tid. Det kræver dygtige jordemødre med tid og overskud at sikre trygge fødsler og en god ramme om den første tid med et lille barn.
 • Kæmpe for mere fleksible fordeling af barsel
  Tiden derhjemme med en nyfødt er vigtig både for forældre og barn. Her styrkes vaner, tilknytning og omsorg i familien. At tage vare på et lille barn er en stor opgave for forældrene og en opgave, som de i kærlighed og fællesskab skal løse. Derfor vil jeg kæmpe for, at forældrene så vidt muligt selv kan bestemme, hvem der skal holde barsel og hvornår. Det er deres familie og de kender barnet bedst – derfor er det selvfølgelig også forældrene, som bedst fordeler barsel mellem sig.
 • Tilskud til hjemmepasning
  Skattekroner er borgernes penge. Derfor skal pengene selvfølgelig følge med borgerne, hvorhen man vil. Det gælder også for børnepasning. Hvis du som forældre hellere vil passe dit barn derhjemme, skal du kunne tage kommunens tilskud til pasning med hjem. Det er trods alt dit barn og dine penge.
 • Frit valg mellem offentlige og private dagsinstitutioner
  Du kender dit barn bedst. Derfor er det også naturligt, at du selv vælger, hvor barnet skal passes og dannes, uanset om det er i et offentligt eller privat tilbud. Dit barn, dit valg. Derfor kæmper jeg for lige og fair vilkår for private pasningsmuligheder.
 • Frit skolevalg
  Skolen er vigtig for læring, trivsel og dannelse. Der er forskel på børn – derfor skal der også være forskel på skoler. Jeg kæmper for en høj koblingsprocent, så forældre uanset indkomst kan vælge frit mellem private og offentlige skoler og sikre den skolegang til deres barn, som barnet har brug for.
 • Lavere skat og mere luft i økonomien i familien
  Når man som forældre går på arbejde og bruger tiden væk fra familien, så skal det også kunne betale sig. Det er kun rimeligt. Derfor skal skatten på arbejde sættes ned ved at hæve beskæftigelsesfradraget. Det kommer alle i arbejde til gode og sikrer dermed, at man som familie har mere luft i budgettet hver måned. Frihed handler netop ikke kun om lovgivning, men også om økonomisk frihed til faktisk at prioritere, som man har lyst til og brug for.
 • Fjern topskatten og ligestil familierne
  I dag ser virkeligheden sådan her: Hvis familien Hansen har to forældre, som begge arbejder lige meget og tjener fx 800.000 kr. om året i alt, så betaler de ikke topskat. I huset ved siden af bor familien Kurtsen. Her arbejder moren mange timer, mens faren er på deltid. I alt tjener forældrene også 800.000 kr. om året, men moren tjener 600.000 kr. og faren tjener 200.000 kr. Det betyder, at hun betaler topskat og familien dermed betaler mere i skat end familien Hansen. Det er ikke hverken fair eller frit. Familierne skal selvfølgelig selv bestemme, hvem der arbejder ude og hvem, der arbejder hjemme. Og de skal selv bestemme, hvor mange timer hhv. mor og far arbejder. I dag blander staten sig og bestemmer, at der skal være en skattefordel i, at mor og far arbejder lige meget. Vi bør ligestille de to familiers valg – det ene er ikke bedre end det andet. Derfor skal skatten heller ikke være højere hos Kurtsen end hos Hansen.