Grøn omstilling - nu!

Klimakrisen kalder til handling - og håb. Vi har brug for en markedsbaseret, grøn omstilling, der sikrer vækst og klimamæssig balance for vores nutid og fremtid.

Klimakrisen er alvorlig og der er brug for at tage ansvar nu.

Det er en gammel, konservative værdi, at vi passer på det, som er givet os. I gamle dage, kaldte vi det “forvalteransvar”, i dag vil vi sige “bæredygtighed”. Budskabet er det samme: Vi skal passe på den klode, vi har fået. For vores egen skyld – og vores børn og børnebørn.

Det kræver en hurtig, grøn omstilling af vores samfund, energiproduktion, forbrugsvaner og spisevaner. En omstilling, som skal skabe håb, vækst og muligheder. For grøn omstilling KAN blive til håb, hvis vi gør det klogt.

Det kræver samarbejde med landbruget, erhvervslivet, EU og FN. Det kræver nye rammer for skat og finansiering og det kræver store summer til investeringer i forskning og implementering af ny, grøn teknologi. Mulighederne banker på lige udenfor døren – det gælder alene om, at vi tør lukke op og byde fremtiden indenfor.

Konkret vil jeg:

 • Sikre en ensartet, grøn skat for alle sektorer
  Markedskræfterne er stærke og en muskel, der kan bruges til grøn omstilling. Det kræver, at klimabelastning bliver prissat rigtigt og så ensartet, som muligt. Derfor vil jeg kæmpe for at udbygge og hele tiden forbedre rammerne for grøn skat i Danmark og EU.
 • Dansk landbrug som grønt foregangsland
  Fødevareproduktionen i Danmark er noget af det bedste i verden. Vores danske råvarer er sunde og gode. Landbruget er en del af vores kultur – og vores fremtid. Det kræver en grøn omstilling af landbrugt, så vi udvikler os i retningen af mere plantebaseret kost, lavere udledninger fra produktionen og mere vild natur på vores arealer. Alt dette skal ske i samarbejde med landmænd og -kvinder, som er dem, der kender vores jord allerbedst.
 • Forskning i grønne teknologier
  Vi kan ikke løse nutidens udfordringer med fortidens løsninger. Derfor skal nye teknologier udvikles og sættes i spil. Det gælder fx CCS og CCU, hvor man fanger og bruger CO2. Det gælder udviklingen af nye brændstoffer til fly, lastbiler og skibe gennem pyrolyseanlæg. Og det gælder udviklingen af stadigt bedre teknologier til produktion af sikker, grøn strøm.
 • Kernekraft som en mulighed i fremtidens energiforsyning
  Moderne kernekraft er ikke, hvad det har været! I dag er kernekraft en sikker, stabil og grøn energikilde som med små reaktorer på størrelse med en skibscontainer kan sikre grøn strøm til fx. produktion af grønt brændstof. Teknologien kræver mere forskning og udbygning og derfor skal vi nedbryde fordomme om fortidens reaktorer og fejl og bidrager til en åben debat af fremtidens energi, hvor beslutningerne træffes baseret på videnskaben og ikke skræmmekampagnerne. Det kræver en teknologineutral forskning i energi, hvor vi hverken udelukker eller ophøjer bestemte løsninger på forhånd.
 • Mere vild natur og godt dyre- og insektliv
  Vi har brug for dyr og insekter. Som mennesker har vi ansvaret for at sikre plads til naturens mangfoldighed. Derfor skal naturen have mere plads til at udfolde sig vildt og uden hegn, produktion og menneskers indblanding. Det gælder både på land, til vand og i luften. Der skal være en samlet naturzonelovgivning og stramme sanktioner for at bryde med den. Derudover skal det gøres attraktivt for også private, fx fonde, at bidrage til naturbeskyttelse.
 • Lad virksomhederne investere i grøn omstilling og sænk skatten
  Mange virksomheder vil gerne investere i grøn omstilling. Det kræver mange penge. Det er derfor helt afgørende for en hurtig grøn omstilling, at virksomhederne kan beholde flere penge til investeringer. Det kræver lavere aktieskat, lavere selskabsskat og at vi helt afskaffer generationsskifteskatten. Dermed er der råd til, at virksomhederne kan udvikle og købe grønne teknologier – heller i dag end i morgen.